Vyberte si téma, které vás zajímá

Máte-li další otázky - zavolejte nám!
Kdy musím v Nizozemsku platit mýtné (silniční daň MRB)?
Při jízdě po nizozemských silnicích vlastním vozem (registrovaným v České republice) jsme povinni zaplatit silniční daň do 4 měsíců od zahájení práce v Nizozemsku (pravidlo 4 měsíců; například: pokud pracujete od 1. června, jste povinni zaplatit mýtné do 30. září. Výše poplatku závisí na hmotnosti vozidla, druhu paliva, emisní normě a typu vozidla. Poplatek lze platit čtvrtletně nebo ročně.
Potřeba pracovního/ochranného oděvu a nářadí závisí od konkrétní pracovní nabídky. Záleží na bezpečnostních normách, které jsou v daném závodě stanoveny. Při většině prací postačí montérky/kalhoty, mikina, pracovní obuv s bezpečnostní normou S3 (tzv. ocelová špička). Pro náročnější práce (např. svařování/obsluha hutního stroje/stavební práce) jsou vyžadovány další osobní ochranné pomůcky (svářečská maska, chrániče sluchu, ochranné brýle, ochranná přilba atd.). V rámci spolupráce s nizozemským zaměstnavatelem obdrží uchazeči od pracovní agentury Covebo veškeré osobní ochranné pomůcky potřebné k bezpečnému výkonu práce. Pracoviště také poskytuje nástroje pro práci.
Techničtí zaměstnanci, kteří začnou pracovat pro naši agenturu, jsou ubytováni výhradně na místech, která jsou certifikována SNF (Stichting Normering Flexwonen - SNF), kde jsou zabezpečené elektrické instalace, protipožární vybavení a kde jsou prováděny pravidelné technické kontroly zařízení a vybavení.
Každá osoba, která se účastní výběrového řízení a je odborníkem, se může s požadavky na pracovní místo seznámit ve fázi podávání žádosti. Kromě informativního charakteru obsahují nabídky také seznam oprávnění, osvědčení a kompetencí, které je nutné mít. Každý uchazeč má možnost ověřit si, zda mu rozsah jeho schopností a dovedností umožní účinně se účastnit výběrového řízení.
Každý zaměstnanec Covebo je odměňován podle charakteru práce, kterou pro zahraničního zaměstnavatele vykonává. Výplaty osobám zaměstnaným na technických pozicích se provádějí každý týden a převod příslušné odměny se provádí vždy ve čtvrtek. Celá částka odměny je převedena přímo na účet uvedený žadatelem. Odměna je vyplácena v eurech.
Ano. Poplatky za ubytování se strhávají z platu zaměstnance. Nabízíme apartmány a bungalovy.
BSN je registrační a daňové číslo přidělené osobám, které přicházejí do Nizozemska za prací. Toto číslo se přiděluje na obecních úřadech. Všechny potřebné formality vyřídíme na místě s pomocí našeho koordinátora.
Ano. Společnost Covebo pečuje o své zaměstnance tím, že jim zaručuje péči polského koordinátora.
Ne. Společnost Covebo nikdy neúčtuje žádné poplatky za zprostředkování práce. Veškeré náklady hradí zaměstnavatel.
Prvním krokem je registrace online. Stačí navštívit naše webové stránky na adrese www.covebo.cz. Poté kontaktujte naši kancelář nebo vyčkejte, až vás bude kontaktovat náborové oddělení.