4 min.abbr27 dubna 2022

Co obsahuje kodex spravedlivých postupů?

Minule jsme vás informovali o tom, co je to ABU (nizozemská asociace agentur dočasného zaměstnávání) a proč je tak důležité, aby agentura práce v Nizozemí byla její součástí. Dnes odpovíme na otázku, co je to kodex spravedlivých postupů a jaká jsou vzájemná očekávání v pozici zaměstnavatele a zaměstnance.

Kodex spravedlivých postupů - očekávání  které musí agentura dočasného zaměstnávání plnit.

Být agenturou práce v ABU znamená, že může přijímat nezávislé kontroly Asociace agentur dočasného zaměstnávání. Kontrola se provádí z hlediska dodržování a uplatňování příslušných ustanovení a zákona. Další informace o ABU najdete na adrese www.abu.nl/welcome.

Co tedy může zaměstnanec od agentury dočasného zaměstnávání očekávat?

Bezpečnost a ochrana zdraví

Kodex poctivé praxe identifikuje vaše zdraví a bezpečnost jako nejdůležitější oblasti, které je třeba dodržovat. Současná situace v oblasti koronavirů je uvedena v samostatném dokumentu. Jedná se o bezpečnostní protokol ABU pro koronaviry sloužící migrujícím pracovníkům, který je aktualizován podle aktuálních požadavků v Nizozemsku. Současná pravidla jsou platná do 2. 3. 2021 a nizozemská vláda doporučuje karanténu podle těchto pravidel. Tato karanténa může trvat 10 nebo 5 dní, pokud je po této době výsledek testu negativní.

Nábor a výběr

Hlavním úkolem soukromé pracovní agentury je poskytnout vám jasné, spolehlivé a pravdivé informace o práci a životě v Nizozemsku. Tyto povinnosti jsou podrobně popsány v Chartě ABU o spravedlivých postupech při náboru migrujících pracovníků.

Smlouva a mzda

Dočasná pracovní smlouva a dokumenty z ní vyplývající by měly být vyhotoveny ve dvou verzích: v nizozemštině a ve vašem mateřském jazyku. Podle kolektivní smlouvy musí být vaše mzdy za stejnou práci stejné jako mzdy nizozemských dočasných pracovníků. Nemohou být nižší.

Registrace

Podle nizozemských zákonů je registrace v základním registru obyvatel povinná. V Nizozemsku existují dva způsoby registrace: jako nerezident (Registratie Niet Ingezetenen, RNI) a jako rezident v základním registru obyvatel (Basisregistratie Personen, BRP). Pokud se informujete na příslušném obecním úřadě v Nizozemsku, zjistíte, zda se můžete například zaregistrovat v BRP jako rezident a zároveň dodržovat pravidla pro registraci nerezidenta.

Ubytování

Personální agentura by vám měla poskytnout nezbytné předběžné informace o ubytování v Nizozemsku. Ubytování si můžete vyhledat také sami. Pokud naopak hodláte využít agenturní ubytování, mějte na paměti následující informace:

 

- Ověřte si, zda je ubytování certifikováno Asociací pro regulaci dočasného ubytování zaměstnanců - tento orgán jej následně zkontroluje. Ve městě jsou certifikované všechny ubytovací jednotky Covebo výše zmíněnou  Asociací.

- Soukromá pracovní agentura má právo účtovat vám náklady na ubytování, které však nesmí být vyšší než 25 % zákonné minimální mzdy. Náklady na ubytování mohou přesáhnout 1/4 minimální mzdy, pokud je váš výdělek vyšší než tato částka.

- V případě, že vám zaměstnavatel vypověděl smlouvu, máte možnost pronajmout si byt alespoň na 5 nocí. Můžete požádat i o delší období, ale musíte mít na paměti, že v dané oblasti může být nedostatek bytů.

- Můžete agentuře zaslat žádost o poskytnutí informací o možnostech ubytování v regionu.

Pokuty a náhrady škod

Agentura dočasného zaměstnávání vám může ze mzdy odečíst soudní nebo správní pokutu, například za překročení rychlosti. Jiné druhy pokut nelze od mzdy odečíst. Můžete však nést odpovědnost za škody způsobené zaměstnancem - částka nesmí být vyšší než skutečné náklady na opravu.

Informace

Informace o práci a životě v Nizozemsku by vám měly být poskytnuty před podpisem smlouvy nebo předběžné smlouvy ve vaší zemi. Náborová agentura je povinna dodržovat pokyny Charty spravedlivých náborových postupů ABU.

Jazyk a integrace

Během počátečního období pobytu v Nizozemsku byste měli dostat informace o možnostech navštěvovat jazykové kurzy v obci. Je třeba poznamenat, že ne každá obec tuto možnost nabízí.

Vyřizování stížností a dotazů

Velmi důležitý bod. Nezapomeňte, že máte možnost podat stížnost pro nedodržení povinností uvedených v tomto dokumentu a jeho ustanoveních. Toho můžete dosáhnout dvěma způsoby. První možností je podat stížnost přímo soukromé agentuře práce nebo použít formulář žádosti ABU. Pošlete zprávu s písemnou stížností na adresu claims@abu.nl. Nezapomeňte pak uvést název agentury. Společnost ABU se takovou stížností bude zabývat neprodleně. Přečtení dokumentu znamená, že se obě strany vzájemně zavazují dodržovat jeho ustanovení. Zaměstnanec prohlašuje, že je seznámen s Kodexem spravedlivého zaměstnávání. Obě strany proto spolupracují na zajištění co nejlepší vzájemné spolupráce.

 

related job

related.job.description

Tísňová čísla v Nizozemsku. Co dělat v případě nouze?

4 min.abbr5 května 2022

Nabídky práce pro páry v Nizozemsku

2 min.abbr5 května 2022

Co určitě stojí za to vidět v Amsterdamu, 6 míst, která musíte navštívit.

5 min.abbr5 května 2022