Webové stránky

Společnost Covebo Uitzendgroep usiluje o to, aby byly webové stránky Covebo.nl co nejjednodušší a uživatelsky přívětivé. Proto se webové stránky neustále mění. I přes neustálou péči a pozornost- s jakou vytváříme obsah těchto webových stránek- se může stát, že informace zveřejněné na těchto stránkách jsou neúplné nebo nesprávné.

Dotazy, připomínky nebo návrhy týkající se obsahu stránek Covebo.nl můžete zasílat na adresu info@covebo.nl. Kontaktujte nás také, pokud se domníváte, že informace na webových stránkách jsou neúplné nebo obsahují chyby. Informace na webových stránkách jsou (téměř) denně aktualizovány a případné změny mohou být provedeny kdykoli, s okamžitou platností a bez předchozího upozornění.

Společnost Covebo Uitzendgroep nemůže zaručit, že informace na těchto stránkách budou vhodné pro účely, pro které je hledáte. Společnost Covebo Uitzendgroep vylučuje jakoukoli odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody jakékoli povahy, které vznikly v důsledku používání těchto stránek nebo v souvislosti s nimi nebo jejich dočasnou nedostupností. Společnost Covebo Uitzendgroep dále neodpovídá za žádné přímé ani nepřímé škody vzniklé v důsledku používání informací získaných prostřednictvím těchto webových stránek.

 

E-mail

Informace obsažené v e-mailech společnosti Covebo Uitzendgroep jsou důvěrné a jsou určeny výhradně adresátovi. Zveřejňování, kopírování, šíření a/nebo poskytování těchto informací třetím stranám není povoleno. Pokud omylem obdržíte e-mail od společnosti Covebo Uitzendgroep, neprodleně kontaktujte odesílatele zasláním odpovědi na tento e-mail. Takový e-mail vymažte a nikomu nesdělujte jeho obsah. Společnost Covebo Uitzendgroep nenese žádnou odpovědnost za nesprávný, neúplný nebo předčasný přenos obsahu, který byl zaslán emailem, nebo za viry, které může obsahovat.

Kontakt

Jak vám můžeme pomoci?
Výroba a logistika +420 722 948 092 Konstrukce a technologie +420 724 259 497 sabina.cizmar@covebo.cz