Covebo Work Office (KRAZ 1145) není jen personální agentura, ale nám jde především o lidi. V naší společnosti se řídíme zásadou „zaměstnanec na prvním místě“ a v každodenní práci se inspirujeme hodnotami, které tvoří náš řetězec DNA.

Flexibilita, spokojenost a důvěra – to je společnost Covebo!

Flexibilita ve vztahu k zákazníkům

Flexibilita v DNA společnosti Covebo není jen prázdným sloganem, ale aktivně se projevuje v naší každodenní práci.

A jak se projevuje?

Aktivním nasloucháním a pochopením potřeb klientů: to znamená, že členové týmu nejsou jen pasivními posluchači, ale skutečně se snaží pochopit specifikace a požadavky klientů. Flexibilita se projevuje také ve schopnosti hledat optimální řešení a být připraven na kompromisy.

Přizpůsobivost měnícím se okolnostem: je klíčová v prostředí, kde se podmínky a požadavky klientů mohou často měnit.

Vystoupení z komfortní zóny a individuální řešení problémů: veškeré aktivity společnosti Covebo směřují k budování pozitivních a dlouhodobých obchodních vztahů založených na vzájemné důvěře a porozumění.

Celkově je flexibilita v DNA společnosti Covebo vnímána jako klíčový prvek její firemní kultury, který jí umožňuje úspěšně reagovat na měnící se potřeby a požadavky trhu a budovat vztahy založené na vzájemné důvěře a porozumění.

Spokojenost kandidátů a zaměstnanců

Ve společnosti Covebo si ceníme spokojenosti našich zaměstnanců i kandidátů. Věnujeme maximální úsilí tomu, aby byl proces náboru pro ně transparentní a srozumitelný. Jsme otevření a flexibilní, vždy ochotní poslouchat jejich potřeby a preference. Snažíme se individuálně přistupovat k každému, bere se v úvahu jejich zkušenosti a dovednosti.

Prezentujeme podmínky zaměstnání a náklady transparentně. Zajišťujeme pomoc během celého náborového procesu a podporu v Nizozemsku. Naším hlavním cílem je, aby se kandidáti, kteří s námi začnou spolupracovat, cítili spokojeně. Chceme, aby každý věděl, že je pro nás důležitý a vysoce ceněný.

Vzájemná důvěra

Důvěra je další klíčovou hodnotou naší organizace. Vzájemným respektem a spoluprací ve všech záležitostech, podporou a porozuměním.

To vytváří prostor pro vzájemné sdílení dobrých i špatných zkušeností, pomáhá budovat trvalé vztahy a efektivní spolupráci v týmu i mezi týmy. Uvědomujeme si, že jsme jen lidé a každý z nás může udělat chybu, proto se snažíme vytěžit i z neúspěchu – porozumět ponaučení, které z něj vyplývá.

Hodnoty DNA tvoří organizační kulturu společnosti Covebo. Flexibilita, důvěra a spokojenost jsou vždy na prvním místě. V organizaci panuje atmosféra respektu, která přispívá k budování trvalých obchodních vztahů a efektivní spolupráci v rámci týmů. Snažíme se o spokojenost klientů, zaměstnanců a kandidátů, zároveň se zavazujeme k transparentnosti a porozumění v procesu náboru.

 

Máte nějaké dotazy? Napište nám nebo zavolejte, a poznejte nás lépe!